Desxifrant Sherlock: Estudi comparatiu de l’obra Sherlock i la sèrie homònima de la BBC i escriptura d’un guió cinematogràfic.

AUTORA: Clara Puigventós Martínez

CENTRE: escola Pia Santa Anna

TUTOR: Paola Abellán Gracia

TIPOLOGIA: creatiu

memòria escrita TRguió cinematogràfic

PUNT DE PARTIDA: Em vaig plantejar crear un guió cinematogràfic d’un dels llibres de Sherlock Holmes a partir dels criteris que havien seguit els guionistes de la BBC per adaptar els llibres originals d’Arthur Conan Doyle i crear la sèrie “Sherlock”, que es desenvolupa en la societat de Londres al segle XXI. Vaig seguir la hipòtesi “Investigant prèviament l’adaptació cinematogràfica dels llibres, sóc capaç de crear el guió d’una de les històries de Conan Doyle.” i em vaig plantejar tres objectius per desenvolupar en el treball: Comparar els llibres d’Arthur Conan Doyle amb la sèrie de la BBC i com s’ha dut a terme l’adaptació, escollir i adaptar un dels contes que no s’hagi publicat seguint els criteris dels guionistes i crear un tràiler del guió escrit prèviament.

PROCÉS: Per realitzar el treball vaig llegir els llibres d’Arthur Conan Doyle i vaig mirar la sèrie. Vaig escollir tres de les històries més rellevants i les vaig comparar per veure com s’havia realitzat l’adaptació i llavors poder escriure el meu propi guió. Vaig escollir el conte “El ciclista solitari” i el vaig adaptar com a guió cinematogràfic, agafant la idea principal de la història i modificant els elements que li donaven un aire poc modern per fer-lo més dinàmic i apte per a ser gravat. Posteriorment vaig gravar-ne un tràiler.

RESULTATS: Les conclusions que vaig extreure són que els guionistes van agafar la idea principal de cada llibre i van modificar-la el mínim per ser fidels a les històries que va escriure l’autor. També que la sèrie es desenvolupa molt més ràpid que els llibres i té un fil conductor que uneix els capítols, mentre que els llibres gairebé no tenen relació els uns amb els altres. Els elements principals i secundaris es modifiquen per modernitzar l’adaptació i s’elimina tot allò que ja no és present en la nostra societat, com els cotxes de cavalls. Finalment també arribo a la conclusió de que seguint els criteris de la BBC es pot adaptar al cinema una història de Conan Doyle.

This entry was posted in 2018, Escola Pia and tagged , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.