Diners, la clau publicitària?

AUTORA: Eva Vela Cañamaero

CENTRE: escola Meritxell

TUTOR: Javier Pintor

TIPOLOGIA: comparatiu

PUNT DE PARTIDA: Trobar un tema que et motivi pel treball de recerca no és pas fàcil, però jo, per sort, vaig encertar-lo. La meva pregunta principal és: podem fer publicitat d’èxit sense diners? Aquesta hipòtesi em va portar a investigar sobre el món de la publicitat i la influència que els diners tenen en aquest.

PROCÉS: El meu treball està format per tres grans parts: investigació, comparació i creació. Vaig investigar sobre la publicitat, vaig comparar dues campanyes publicitàries que havien arribat a l’èxit en condicions econòmiques molt diferents i per últim vaig crear una campanya sense pressupost.

RESULTATS: No vaig obtenir una conclusió directa per la meva pregunta principal, sinó moltes condicions i detalls que em responien el meu dubte gràcies a la recerca extensa que havia dut a terme.

This entry was posted in 2018, Escola Meritxell and tagged , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.