Per què, Angie? Creació, anàlisi i difusió d‘un llibre il·lustrat

AUTORA: Valèria Cuní Capellà

CENTRE: escola Pia Santa Anna

TUTOR: Ismael Cabezudo Fors

TIPOLOGIA: creatiu

memòria-1memòria 2memòria 3memòria 4, llibre il·lustrat i pàgina web

PUNT DE PARTIDA: La hipòtesi que ha guiat la meva recerca, una vegada resoltes les preguntes inicials (què diferencia un àlbum d’un llibre il·lustrat…), ha estat aconseguir crear, il·lustrar, analitzar, publicar i difondre el meu primer llibre il·lustrat i demostrar que també als joves ens motiven els llibres amb il·lustracions i que són una bona eina educativa per acostar-nos a la realitat i a la història, en aquest cas de la Segona Guerra Mundial, el nazisme, l’extermini dels jueus, l’homosexualitat … https://www.perqueangie.cat/pregunte-objectius

PROCÉS: He fet servir en el marc teòric de la recerca una metodologia basada en fonts bibliogràfiques, orals i telemàtiques, i en la part pràctica un treball de creació literària i artística, basat en el meu procés personal de creació i acompanyat de molta paciència i perseverança. https://www.perqueangie.cat/metodologia-estructura

RESULTATS: Feta una exhaustiva recerca teòrica sobre el llibre il·lustrat i la seva història, així com entrevistes a professionals de la il·lustració (Pilarín Bayés, Roser Capdevila…), he aconseguit el que em proposava com a principal objectiu de recerca: crear, comentar, autopublicar en paper (https://www.perqueangie.cat/maqueta-llibre) i en digital (http://es.calameo.com/books/0054798307a08249e8391) i difondre a les xarxes socials (https://twitter.com/ValeriaCuni/status/950413023314923520) i en una pàgina web personal (https://www.perqueangie.cat/) el meu relat “Per què, Angie?” amb onze il·lustracions, pròpies més la de la portada i amb un pròleg de l’escriptor Vicenç Llorca. https://www.perqueangie.cat/conclusions

This entry was posted in 2018, Escola Pia and tagged , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.