“Hitchcock i Freud. L’acrofòbia” Tània Pérez, Escoles Freta

AUTORA Tània Pérez

CENTRE Escoles Freta

TUTORA Marta Carretero

SÍNTESI El treball és una anàlisi sobre l’acrofòbia (por a les alçades) a través de la pel·lícula “Vértigo” d’ A. Hitchcock. Al començament es defineix el terme i les fòbies, en general. S’aprofundeix en Sigmund Freud i la psicoanàlisi, que va determinar un tipus de tractament sobre les fòbies. La part pràctica és l’anàlisi de seqüències de la pel·lícula esmentada, amb la interpretació freudiana de les mateixes.

Hitchcook i Freud de Tània Pérez

This entry was posted in 2010, Freta Mataró and tagged , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.