“Els trastorns del son” Marina Martínez, Escola Pia Santa Anna

AUTORA Marina Martínez Feixas

CENTRE Escola Pia Santa Anna

TUTORA Maite Nuñez Moreno

SÍNTESI El meu treball es basa en l’estudi del son però des de la perspectiva dels seus trastorns i, concretament, m’he volgut centrar en els trastorns del son que afecten als joves d’entre 16 i 18 anys. El treball consta d’una primera definició dels trastorns del son, després la investigació dels trastorns més comuns i finalment com aquests afecten a la persona adolescent.

Els trastorns del son, de Marina Martínez

This entry was posted in 2010, Escola Pia and tagged , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.