Young Adult fiction

AUTORA: Mar Casas Cachinero

CENTRE: INS Miquel Biada

TUTOR: Juan Manuel Salas

TIPOLOGIA: creatiu

memòria en PDF  

PUNT DE PARTIDA: Vaig escollir aquest tema (Young adult fiction – literatura de ficció adreçada a joves) perquè m’agrada llegir i la majoria de llibres que llegeixo són d’aquest gènere. Volia saber, primer de tot, com havia arribat aquest tipus de novel·la a la importància que té actualment i fer un estudi descriptiu dels gèneres i de la seva evolució.  A continuació, el que tenia molt clar és que volia llegir quantes més millor, per la qual cosa vaig triar 7 títols, un per cada un dels subgèneres que havia analitzat. Finalment, vaig decidir crear una novel·la, tot i que, per raons d’espai i temps es tracta només dels capítols inicials.

PROCÉS: Young adult fiction és un terme ambigu depenent de com es tracti, per això, al primer punt del meu TR volia establir una definició d’aquest tipus de literatura i les seves característiques principals, així com diferenciar-la d’altres. A continuació, vaig haver de fer recerca a Internet per esbrinar els orígens i com ha canviat des de llavors. També vaig fer recerca per tal de classificar els diferents subgèneres. Més endavant, vaig realitzar una sinopsi detallada de cadascun dels llibres que havia llegit i els vaig analitzar temàticament. Després d’això, vaig intentar sintetitzar-los en un esquema bàsic i vaig recollir les característiques comunes de tots ells. Finalment, i amb l’ajuda d’aquest últim punt vaig començar la meva novel·la.

RESULTATS: Crec que és fonamental adonar-se de la importància que té aquest tipus de literatura, en teoria adreçada a un públic jove. I m’agrada remarcar el fet de que sempre ha estat lligada a la manera com els adolescents han sigut percebuts per la societat. Al llarg del meu treball, he pogut adonar-me de que tots aquests llibres que he llegit segueixen una mateixa pauta, el que explicaria en part l’èxit d’aquest tipus de ficció. Finalment, un cop el meu treball està acabat puc dir que estic satisfeta amb el resultat perquè he pogut fer recerca, llegir, escriure i crear en llengua anglesa, seguint el model de les obres que he llegit i analitzat.

This entry was posted in 2017, INS Miquel Biada and tagged , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.