El Titellaire: de les lletres a la imatge.

AUTOR: Miquel Roig i Piñeiro

CENTRE: col·legi salesià Sant Antoni de Pàdua

TUTORA: Sílvia de Gea

TIPOLOGIA: creatiu

Pàgina web  El Titellaire: guió cinematogràfic  El Titellaire: novel·la

PUNT DE PARTIDA: L’objectiu d’aquest treball va ser escriure un llibre i la seva adaptació a guió cinematogràfic, tot comparant les diferències d’aquestes propostes narratives.

PROCÉS: El primer que vaig fer va ser redactar una sinopsi pel llibre que pretenia i, posteriorment, vaig realitzar un “outline” en el qual hi quedaven reflectides totes les accions i decisions importants de cada personatge durant tota la trama. D’aquesta manera l’escriptura del llibre seria més àgil i no hauria de reescriure massa parts. Després d’això va començar l’escriptura de la novel·la curta que va durar tot un estiu, mentre llegia la bibliografia sobre teoria del guió cinematogràfic. Un cop acabat el llibre després de tres mesos, va començar-ne l’adaptació a guió de cinema.

RESULTATS: Finalment va quedar demostrat que ambdós plantejaments narratius són molt diferents i utilitzen tècniques distintes, però coincideixen en el caràcter estètic del text, és a dir, pretenen crear bellesa.

This entry was posted in 2017, Col·legi salesià and tagged , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.