Corpus v 2.0

AUTOR: Pol Font Borrell

CENTRE: escola Pia Santa Anna

TUTORA: Núria Escolà

TIPOLOGIA: documental

memòria en PDF  

PUNT DE PARTIDA: El que em vaig plantejar és estudiar a fons tres festes representatives del Corpus de Catalunya (Berga, Barcelona i Solsona), estudiar com era el Corpus a la ciutat de Mataró en els darrers anys de la seva existència per a fer una proposta de recuperació de la festa del Corpus a la nostra ciutat.

PROCÉS: Les dades del treball les he recollides de documentació d’arxius, biblioteques, … i sobretot a partir d’una enquesta, moltes entrevistes i l’observació directa de les 3 festes de Corpus de referència.

RESULTATS: El resultat final és una proposta per a recuperar la festa del Corpus a la ciutat de Mataró. He tingut la oportunitat de poder-la contrastar amb el Regidor de Cultura de l’Ajuntament de Mataró.

This entry was posted in 2017, Escola Pia and tagged , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.