L’evolució del mite en l’art

AUTOR: Xavier Garcia Cucurell

CENTRE: escoles Freta

TUTORA: Gemma Sanz

TIPOLOGIA: comparatiu

memòria en PDF   

PUNT DE PARTIDA: Els objectius principals que vaig voler complir des d’un primer moment van ser: aprofundir i ampliar els meus coneixements sobre les arts pictòriques amb tot el que comporten (moviments, estils, artistes…) així com endinsar-me en les cultures clàssiques descobrint les histories, els personatges i els significats d’alguns dels mites més cèlebres de la mitologia grecoromana, veient també, la seva influència i evolució en la història de l’art modern i contemporani.

PROCÉS: En aquest projecte he dut a terme una anàlisi transversal de l’evolució de la mitologia en l’art pictòric modern i contemporani. Per treballar aquesta evolució he escollit sis mites, i de cadascun d’aquests he fet una tria d’obres per treballar-ne la seva evolució cronològicament. En el treball he fet recerca sobre els moviments i períodes artístics, els autors i la mitologia treballada al voltant de les obres triades, és a dir, tot gira entorn als mites escollits inicialment. Tota aquesta informació precedeix l’evolució pictòrica de totes les obres escollides i l’anàlisi i comparació final d’una selecció d’aquestes, facilitant-ne la comprensió i la interpretació.

RESULTATS: Amb tot l’estudi i la recerca de la pintura moderna i contemporània finalitzada, he ampliat totalment els meus coneixements sobre aquest àmbit i he pogut analitzar i interpretar amb facilitat les obres escollides, a la vegada que he pogut observar i identificar visualment els estils reflectits en la tria de composicions. A part, he comprès que la mitologia clàssica de fa milers d’anys ha tingut una importància i una influència monumental en l’art posterior. La mitologia sempre ha estat vigent en l’art, s’ha interpretat però, de maneres diferents en cada període. Ha resultat un mirall perfecte per reflectir algunes de les actituds humanes més freqüents, ha estat inclús un ideal i ha esdevingut un gran motor de reivindicació en moltes èpoques de conflicte. En definitiva, la mitologia ha estat un conjunt efectiu en totes les èpoques de la història, sent utilitzada de formes diferents.

This entry was posted in 2017, Freta Mataró and tagged , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.