La Mutilació Genital Femenina, una forma de discriminar a la dona

AUTORA: Gemma Regol Pratdepadua

CENTRE: escola Meritxell

TUTORA: Meritxell Santolaria

TIPOLOGIA: analític

memòria en PDF  

PUNT DE PARTIDA: L’ablació és una clara vulneració dels Drets Humans de les dones i dels infants, una pràctica molt arrelada en diverses cultures i fa milers d’anys que perdura. Què pensen les dones mutilades al respecte? Són lliures per decidir el que volen? Saben quines conseqüències comportarà el fet que estiguin mutilades? Quan s’adonen del que suposa, canvien d’opinió o segueixen creient fermament en la seva cultura? Totes aquestes preguntes em van sorgir al moment en què vaig decidir fer el meu treball. És molt difícil tractar aquest tema perquè és un valor o creença cultural, per això també vaig buscar quines serien les millors mesures per tal d’eradicar-la, i principalment, cal que a nivell mundial es tingui coneixement d’aquesta practica per fer alguna cosa al respecte.

PROCÉS: La meva recerca consta de dues parts: la part teòrica i la part pràctica. La primera explico què és la Mutilació Genital Femenina (MGF), els llocs on es pràctica i perquè, l’anàlisi d’alguns articles de la Declaració Universal dels Drets Humans en comparació a l’ablació i finalment els objectius i hipòtesis. En la part pràctica consten les enquestes i entrevistes que he fet per tal d’afirmar o refutar les meves hipòtesis per poder extreure conclusions i posteriorment acabar de completar el treball.

RESULTATS: No se sap ben bé quins sentiments tenen les dones al respecte perquè dir-ho seria generalitzar massa, ja que cada persona sent una cosa de moltes maneres diferents. Tanmateix, el que he vist és que la majoria acaben traumatitzades al llarg de tota la seva vida. L’ablació perpetua la tradició, és una creença sense fonaments, però molt arrelada a la seva cultura. És una acció col·lectiva, es necessiten lleis, gent, líders religiosos,.. Es necessita a tothom per unir forces i acabar amb aquesta pràctica, i aconseguir doncs, que les dones d’Àfrica i Orient Mitjà puguin gaudir de llibertat com la resta de dones al món.

This entry was posted in 2017, Escola Meritxell and tagged , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.