Vestimenta i Moda: dos elements essencials en la història de l’ésser humà

AUTORA: Sharon Guerrero Sabido

CENTRE: Maristes Valldemia

TUTORA: Bàrbara López

TIPOLOGIA: Estudi de cas

Memòria en PDF-1

Memòria en PDF-2

PUNT DE PARTIDA: Amb aquest treball he volgut satisfer la meva curiositat: conèixer els grans passos d’aquests dos grans mons: la vestimenta i la moda. Com va arribar la idea de vestir-se? Fins a quin grau de complexitat va arribar a assolir la indumentària? Quines han sigut les transformacions d’aquest sector? Per tal de respondre a totes aquestes preguntes, m’he plantejat els següents objectius: en primer lloc, elaborar una redacció sobre la evolució de la vestimenta des dels seus orígens fins a l’època actual. En segon lloc, crear una línia temporal d’il·lustracions que recullin els vestits més representatius. També, informar-me sobre les diferents opinions de personatges respecte el concepte moda i en darrer lloc, elaborar un disseny personal a partir dels coneixements adquirits.

PROCÉS: El meu treball tracta sobre el desenvolupament i la història de la vestimenta, i entendre i reconèixer les modes de cada època. Així doncs, la història és una peça clau dins del meu treball. Per aquest motiu, el meu projecte dóna un pas enrere per analitzar i cercar moviments que ha tingut la vestimenta, des del seu origen més primari fins a les vestidures més complexes. En darrer terme, he estudiat com és la vestimenta en el present, i a què anomenem com a moda segons diferents professionals. Encara més, per contrastar aquesta investigació, he afegit un apartat sobre comentaris de filòsofs quan a la moda i he investigat algunes de les marques de moda més conegudes. Per acabar, la part pràctica del meu treball, ha consistit en el disseny i la confecció d’un vestit de promoció. Aquest vestit recull algun dels elements que més m’han agradat de la història de la vestimenta i de la moda.

CONCLUSIONS/RESULTATS: Havent finalitzat aquest treball, i a mode de conclusió, puc dir que la vestimenta i la moda són dos grans mons que no paren de créixer. Des d’un principi, la indumentària era simple, però poc a poc, va guanyant riquesa en els seus teixits i en les seves parts. L’aparició d’una peça de roba provoca el sorgiment d’una altra o directament, l’evolució d’una més ‘moderna’. Es podria dir que, la vestimenta i la moda han patit tot tipus de canvis quant a la forma. El que farà que la vestimenta i la moda segueixin creixent és la innovació en els materials. Per tant, el que caracteritza el segle XXI és la diversitat. La vestimenta contemporània és més variada i heterogènia que fa 2000 anys. Malgrat això, m’agradaria deixar aquesta qüestió oberta, doncs qui sap si, d’aquí uns segles, serà possible establir un sol i únic estil per aquest segle XXI.

This entry was posted in 2016, Maristes Valldemia and tagged , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.