I van ser feliços i van menjar anissos…

AUTORA: Mariona Suñé Padró

CENTRE: Escoles Freta

TUTORA: Susanna Carmona

TIPOLOGIA: Explicatiu

Memòria en PDF

PUNT DE PARTIDA: El meu treball de recerca va sobre l’amor i les relacions de parella. Principalment m’interessava conèixer la resposta a preguntes tant freqüents com poden ser Per què estic enamorat? Quan dura l’amor? Per què m’agrada tant una persona? Per tant, resumint, en l’elecció d’aquest treball vaig veure la possibilitat de fer una cerca més exhaustiva i més detallada sobre un tema quotidià.
En el procés del treball em vaig centrar més en el tema de l’amor romàntic. Volia saber si la nostre societat te una idea idealitzada de l’amor i si això es un problema que pot conduir a la violència de gènere. I també saber si especialment els adolescents creuen en aquest tipus d’amor.

PROCÉS: En la recollida de les dades em vaig basar sobretot en pàgines web. El cas pràctic el vaig dur a terme a través d’unes enquestes que vaig repartir a alumnes de Freta.

CONCLUSIONS/RESULTATS: He pogut trobar unes respostes bastant satisfactòries a les qüestions que em feia principalment sobre l’amor. El meu objectiu final d’aquest treball era saber si realment els adolescents creuen tant en aquests mites. Segons les enquestes que vaig fer i després estudiar, he pogut arribar a la conclusió de que sí que hi creuen i que això fa que existeixin relacions insanes que poden arribar al maltractament.

This entry was posted in 2016, Freta Mataró and tagged , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.