Decisions emocionalment difícils

AUTORA: Marta Rocamora Mancera

CENTRE: Col·legi salesià Sant Antoni de Pàdua

TUTOR: Jordi Font Bayod

TIPOLOGIA: Explicatiu

Memòria en PDF

PUNT DE PARTIDA: L’estudi del meu Treball de Recerca es centra en l’àmbit de la psicologia, més concretament en la Intel·ligència Emocional. Donat que el tema en qüestió és molt ampli, vaig centrar la part pràctica del treball en demostrar si la IE influeix a l’hora de triar una determinada branca de coneixement en l’època de l’adolescència, plantejant la següent hipòtesi: “Els alumnes matriculats en el Batxillerat Social tenen més IE que els alumnes de la resta de batxillerats”.

PROCÉS: En una primera part queda plasmada una base de fonaments teòrics sobre el concepte d’intel·ligència, treballant amb profunditat els diferents punts de la Intel·ligència Emocional, aprofitant com a fil conductor el film ‘Inside Out’. En el treball de camp es fa un recull de resultats del test TMMS-24 agafant com a mostra una població en edat adolescent i realitzant l’anàlisi dels valors obtinguts mitjançant diferents gràfics i estadístiques matemàtiques. S’inclouen en l’annex entrevistes a dues psicòlogues.”

CONCLUSIONS/RESULTATS: Partint de la meva hipòtesi, i després d’estudiar amb deteniment les tres dimensions que componen la Intel·ligència Emocional, puc afirmar que no era certa. El treball sobre les emocions, fet a les escoles durant els últims anys, ha provocat un “equilibri emocional” entre els nois i les noies que cursen una modalitat o una altra de batxillerat.”

This entry was posted in 2016, Col·legi salesià and tagged , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.