A cavall de la literatura i el periodisme

AUTOR: Raúl Cantarero Noé

CENTRE: INS Laia l’Arquera

TUTORA: Elionor Rosell Esteban

TIPOLOGIA: Analític

Memòria en PDF

Annexos

PUNT DE PARTIDA: En un principi el treball presenta dues hipòtesis inicials: en primer lloc, esbrinar si les columnes periodístiques són periodisme literari o literatura periodística. La hipòtesi que plantejo és que es tracta de periodisme literari. En segon lloc, si l’experiència prèvia, és a dir, la trajectòria d’una persona influeix en la seva manera d’escriure i com. La hipòtesi és que sí afecta, però falta esbrinar el com. A partir d’aquí, intentar trobar l’estil característic d’aquesta persona.

PROCÉS: Es va decidir analitzar les columnes periodístiques de Pilar Rahola al diari La Vanguardia. Per això es fa una introducció als gèneres d’opinió i a l’argumentació, es repassa breument la història del diari i s’estudia en profunditat tot allò relacionat amb una columna periodística, des de les seves característiques, tipus, estructura, fonts i documentació, temes… El marc pràctic és una anàlisi pragmaestilística de set columnes de Pilar Rahola sobre diversos temes on s’intenta trobar un estil que descrigui l’escriptora. Per això he llegit llibres, el llibre d’estil de LV, he fet una entrevista presencial amb ella,  he llegit un dels seus llibres i he fet recerca a la xarxa.

CONCLUSIONS/RESULTATS: Les dues hipòtesis s’han complert, de manera que les columnes periodístiques són periodisme literari i l’experiència prèvia de l’autora sí que hi influeix. El seu estil està marcat pels préstecs lingüístics, la curta distància que manté amb els lectors, gran domini dels recursos estilístics… Ha estat sorprenent veure com l’anàlisi pragmaestilística ens ha servit per unir els dos conceptes que plantejàvem en un principi: el periodisme i la literatura. A més, a nivell personal ha estat un procés enriquidor i m’ha servit per llegir les columnes d’una manera diferent, més crítica, atenta i força analítica.

This entry was posted in 2016, INS Laia L'arquera and tagged , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.