Estendard i Banderí

AUTOR: Oriol Agramunt Garcia

CENTRE: Escola Pia Santa Anna

TUTORA: Maria José Salas

TIPOLOGIA: Estudi de cas

MEMÒRIA EN PDF

PUNT DE PARTIDA: En el meu treball he recollit la història de l’entitat esportiva C.E. Mataró E.F., la seva repercussió amb la ciutat de Mataró i el ressò que en fan els mitjans de comunicació comarcals. Els meus objectius a l’inici del treball eren els següents: conèixer les diferents etapes que ha viscut el club, comparar la situació esportiva actual amb la d’èpoques anteriors i la repercussió que té l’entitat sobre els habitants de Mataró.

PROCÉS: Durant la realització d’aquest treball he utilitzat diferents fonts: m’he documentat en llibres de història de la ciutat de Mataró, he buscat informació del club per internet, he realitzat entrevistes al president de l’entitat, a un ex jugador i a un periodista de Mataró Ràdio per ampliar els meus coneixements i posteriorment, he analitzat les dades i les he redactat en el meu treball.

CONCLUSIONS/RESULTATS: Després de realitzar el treball he pogut extreure aquestes conclusions:
– Fa cinquanta anys la passió pel CE Mataró era major que actualment.
– El gran nivell de clubs com el barça han provocat una pèrdua d’afició pel Mataró.
– L’aparició de la televisió com a mitjà comunicatiu i la retransmissió de partits en obert o a través d’una petita quota a un canal privat privada va provocar l’augment de popularitat de clubs com el barça i va disminuir la de clubs com el Mataró.
– La situació esportiva actual no és més baixa en comparació amb fa cinquanta anys.
– M’he adonat de les dificultats tant a nivell institucional com a nivell esportiu que suposen el fet d’aconseguir ascensos a categories superiors. Per tant, pels clubs com el C.E. Mataró degut als baixos nivells d’ingressos, les possibilitats d’augmentar de categoria i de fer-se ressò en el futbol nacional i internacional són poc probables.

This entry was posted in 2016, Escola Pia and tagged , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.