Sorry, I don’t understand

AUTOR: Javier Angulo Guirao CENTRE: Salesians Sant Antoni de Pàdua TUTOR: Jordi Mauri TIPOLOGIA: Analític

TREBALL-JaviAngulo

PUNT DE PARTIDA: -És possible trobar mètode perfecte d’aprenentatge d’una llengua estrangera.
-Elaboració d’una unitat didáctica d’una llengua estrangera.

PROCÉS: -Estudiar fonaments dels lingüistes més destacats que han reflexionat sobre l’aprenentatge d’una llengua en els primers anys de vida.
-Anàlisi dels tres mètodes d’aprenentage estudiats.
-Informació complementària amb entrevistes i enquestes.
-Elaboració d’un mètode d’aprenentatge

RESULTATS/CONCLUSIONS: -No hi ha un mètode d’aprenentage perfecte per a tothom, però sí mètodes adequats a persones amb determinades característiques.

 

This entry was posted in 2015, Col·legi salesià and tagged , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.