Juden

AUTORA: María Barrachina Ortega CENTRE: Maristes Valldemia TUTORA: Bàrbara López TIPOLOGIA: Analític

TREBALL-María Barrachina

PUNT DE PARTIDA: L’objectiu principal d’aquest treball era establir un patró que es repetís en les quatre pel·lícules antisemites més important rodades a Alemanya durant el govern nacionalsocialista per acabar descrivint el prototip de jueu que els nazis identificaven com a “enemics”. A més, inclou una investigació de l’evolució del cinema propagandístic per acabar redactant unes petites conclusions generals.
Amb això pretenia respondre, només en part, a la pregunta de com es va poder aconseguir que una gran part de la població alemanya aprovés totes les mesures preses en contra dels jueus.

PROCÉS: Per dur a terme aquest treball vaig utilitzar els pocs llibres que tractaven en profunditat tot el cinema propagandístic per poder redactar un treball en el qual classifiqués les pel·lícules segons l’aspecte de la ideologia nacionalsocialista que pretengués propagar.
La segona part va consistir en mirar les quatre pel·lícules antisemites més importants durant l’època a Alemanya per poder extreure les conclusions i definir el personatge amb el qual quedaven retratats els jueus segons els nacionalsocialista i, a més, establir un patró que es repetia en tres dels films.

RESULTATS/CONCLUSIONS: Primer de tot, es pot percebre l’impuls que Goebbels (el Ministre de Propaganda) va donar a la indústria cinematogràfica, degut sobretot a la seva passió per aquest art, i la força que va tenir el cinema com a eina propagandística.
En segon lloc, vaig establir el patró que es repetia en tres de les pel·lícules que vaig mirar: el jueu era l’antagonista i era l’oposat de l’heroi de la pel·lícula, que representava el model ari.
Finalment vaig establir les característiques que eren associades als jueus: perversos, sense cap mena de principis ni ideals, s’alimentaven dels pobles que els acollien. A més, es dedicaven a oficis en els quals poguessin entrar en contacte amb els diners per poder enriquir-se.

This entry was posted in 2015, Maristes Valldemia and tagged , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.