Un joc de taula: l’univers Tintín

AUTOR: Martí Prat i Esquerdo CENTRE: Maristes Valldemia TUTOR: Joan Bracero TIPOLOGIA: Creatiu

TREBALL-MartíPrat

PUNT DE PARTIDA: A partir de l’univers de Tintín he volgut construir un joc de taula. 

PROCÉS: D’una banda, he recopilat informació teòrica sobre el còmic, sobre el tipus concret de còmic belga i també sobre els jocs de taula. De l’altra banda, he llegit diversos llibres sobre Hergé, el creador de Tintín. I, sobretot, he llegit moltes vegades els còmics per fer-ne un buidatge que m’ajudés a elaborar el meu joc.

RESULTATS/CONCLUSIONS: He trobat fàcilment informació sobre Tintín i Hergé, tant en forma d’articles divulgatius, com d’obres d’anàlisi més especialitzada.
La tasca de buidatge dels àlbums ha estat fins i tot feixuga, per tal de recollir el màxim de detalls. Vaig haver de restringir una mica el focus per no perdre’m en detalls excessius. La visita al Museu Hergé també em va resultar molt profitosa per endinsar-me encara més en l’univers Tintín.
Pel que fa al món del joc, la creació ha estat totalment personal. Vaig voler crear un joc partint de zero per no limitar-me a reproduir un model o un patró determinat per un expert o la bibliografia corresponent. 

This entry was posted in 2015, Maristes Valldemia and tagged , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.