Drogues i joves: on anem?

AUTOR: Carles Carré González  CENTRE: Escola Meritxell  TUTORA: Montse Viader  TIPOLOGIA: Comparatiu

TREBALL-CarlesCarre

PUNT DE PARTIDA: Ha canviat la manera de viure dels joves i dels adolescents en tant que fa a la seva vida social respecte a fa 3 dècades? 

PROCÉS:

– 1r He fet la recerca documental.
– 2n He fet enquestes per ha resoldre la hipòtesis pel que fa al meu voltant.
– 3r He entrevistat a diferents professionals del tema per a poder extrapolar allò que he descobert al meu voltant

RESULTATS/CONCLUSIONS: He analitzat pas per pas el meu seguiment i he arribat a la conclusió que la manera de viure, sobretot amb el tema drogues ha canviat radicalment. He donat diverses raons i finalment una petita reflexió.

This entry was posted in 2015, Escola Meritxell and tagged , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.