Ruta alternativa per a la Barcelona World Race

AUTORA: Tania Bonilla Sánchez CENTRE: Escola Meritxell TUTOR: Ricard Illa TIPOLOGIA: Analític

TREBALL-Tania Bonilla

PUNT DE PARTIDA: La possibilitat de trobar una ruta alternativa a la Barcelona World Race. Jo ja tenia clar que no seria possible però era el motiu per a poder estudiar una de les meves passions: la vela.

PROCÉS: Vaig dividir el recorregut en 16 zones geogràfiques segons les semblances meteorològiques. Vaig estudiar durant 30 dies cada una de les zones i en vaig treure conclusions. Finalment vaig determinar una hipotètica ruta guanyadora que durava 16 dies, una dia per cada zona (La real dura al voltant de 3 mesos).

RESULTATS/CONCLUSIONS: Vaig reforçar la meva hipòtesi que era impossible trobar una ruta guanyadora a la Barcelona World Race.

This entry was posted in 2015, Escola Meritxell and tagged , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.