Treball, pacte i pau. Repercussions de la Història Econòmica Medieval de la Corona d’Aragó en la identitat catalana

AUTOR: Pol Bragulat de la Varga CENTRE: Escola Pia Santa Anna TUTORA: Maria José Salas TIPOLOGIA: Documental

TREBALL-Pol Bragulat-PART I

TREBALL-Pol Bragulat-PART II

PUNT DE PARTIDA:                                                       Hipótesis
-La Corona d’Aragó fou el regne més important en el comerç del Mediterrani entre els segles XI i XV.
-El comerç i la economia ha influït a la societat catalana i a la manera de ser dels catalans. El comerç va influir en el model d’estat de la Corona d’Aragó.
-El Consolat de Mar va ser una de les claus de l’èxit comercial de la Corona d’Aragó. El “Llibre del Consolat de Mar” va ser un referent per al dret comercial internacional.
-Els almogàvers van ajudar en l’ampliació i protecció de la influència comercial de la Corona d’Aragó.
-Catalunya pot esdevenir un territori clau per al comerç internacional.
Objectius
-Quines van ser les expansions comercials i polítiques al Mediterrani de la Corona d’Aragó?
-Com era el sistema econòmic de la Corona d’Aragó?
-Què va ser el Consolat de Mar? Com funcionava?
-Quins productes i rutes tenia el comerç català?
-Com ens ha afectat la Història Medieval en la nostra societat?
-Fer comparació del comerç actual amb el de l’època medieval.

PROCÉS:   La realització del treball ha estat basada en una àmplia recerca d’informació a través de biblioteques, internet, entrevistes, analitzant i constatant les dades.
El treball parteix amb la cerca d’informació a la biblioteca del Museu d’Art de Catalunya, (MNAC). Un dels punts importants de la recerca van ser les experiències viscudes com la d’anar a una subhasta d’art i les entrevistes a Valentí Ferràs, director de CaixaForum Barcelona, la professora d’Art Contemporani de la Universitat Autònoma de Barcelona i experta en Joaquim Mir, Teresa Camps i l’entrevista amb l’artista Perico Pastor.

RESULTATS/CONCLUSIONS: Les meves conclusions són una anàlisi de les arrels històriques de la identitat cultural catalana actual.
Aquestes arrels les trobem sobretot en uns fets històrics molt rellevants, com són l’ús de les cartes de repoblament per a l’expansió de la corona en els comtats catalans, el Regne de València i el de Mallorca; el Consolat de Mar i el seu llibre legislatiu; les revoltes pageses anomenades Remences; el sistema comercial i econòmic de la corona i l’estructura social i política a conseqüència dels anteriors. Tot això ens ha portat a una cultura que valora l’esforç i el treball, funciona a través de la negociació i el pacte i on el promotor del desenvolupament nacional és la societat privada.

This entry was posted in 2015, Escola Pia and tagged , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.