Recursos psicològics que utilitzen les empreses en la publicitat de cosmètics

AUTORA: Keren Martínez Samsó CENTRE: INS Thos i Codina TUTOR: Antonio Fuentes TIPOLOGIA: Comparatiu

TREBALL – Keren Martínez-Part I

TREBALL – Keren Martínez-PART II

PUNT DE PARTIDA: Treball comparatiu sobre la publicitat cosmètica de les últimes dècades. He examinat fins a quin punt han canviat els recursos publicitaris fins a l’actualitat.

PROCÉS: Estudi comparatiu de 20 anuncis per dècada a partir dels anys 50 fins l’actualitat. M’he basat en un recull ample d’anuncis sobre cosmètica de diferents èpoques.
He ordenat el material per dècades amb la intenció d’extreure els trets comuns. He comparat aquestes característiques entre si i finalment he mirat de fer una panoràmica general del desenvolupament històric d’aquest tipus de publicitat.

RESULTATS/CONCLUSIONS: Algunes de les conclusions més destacades són aquestes:

El model de bellesa ideal ha canviat en gran mesura. Els estereotips socials reflectits en la publicitat de cosmètics han desaparegut gradualment. El condicionament a partir d’estimuls sexuals és cada vegada més present en la publicitat cosmètica.

 

This entry was posted in 2015, INS Thos i Codina and tagged , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.