Modificacions corporals presents al segle XIX

AUTORA: Carme Roher Gallego CENTRE: INS Thos i Codina TUTOR: Miguel Ángel del Campo TIPOLOGIA: Descriptiu

TREBALL – Carme Roher

PUNT DE PARTIDA: Estudi sobre algunes modificacions corporals ( canvis en el cos per motius no mèdics)

PROCÉS: He fet el meu treball basant-me en un llibre que tracta de les modificacions i els seus origens i tabé en diferents fonts d’internet. I l’he complementat amb dades de llibres sobre els prototips de bellesa durant l’història. Vaig estudiar per separat cada modificació corporal (tatuatge, pírcing, escarificació…) i en cadascuna d’elles vaig recollir tota la informació que podia interessar i la recerca en la història d’aquesta.

RESULTATS/CONCLUSIONS: Jo destacaria dues conclusions del meu treball:
– Les modificacions corporals són molt mes extenses i antigues del que jo pensava i he pogut comprovar l’evolució històrica que han tingut al lllarg del temps.
– Hi ha hagut un canvi en la integració social de les persones amb modificacions corporals, per exemple en l’actualitat hi ha molta més gent amb modificacions corporals i més acceptació per part de la societat.

This entry was posted in 2015, INS Thos i Codina and tagged , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.