El camí de la videodansa

AUTORA: Judit Dorda Sans CENTRE: Escola Meritxell TUTOR: Àngel Seral TIPOLOGIA: Descriptiu

TREBALL- El camí de la videodansa

PUNT DE PARTIDA: Principalment, vaig plantejar-me investigar què era exactament la Videodansa i quins orígens tenia. Més endavant, també vaig pensar que poder arribar a gravar una Videodansa seria molt interessant perquè podria posar en pràctica tots els coneixements obtinguts.

PROCÉS: Com que és un tema molt nou i innovador, molta de la informació la vaig trobar per internet. Tot i així, també vaig trobar llibres digitals amb molta informació. També cal dir que persones que treballen professionalment a la dansa em van donar-me molta ajuda per portar a la fi el meu treball.

RESULTAT/CONCLUSIONS: Finalment, vaig poder gravar una Videodansa aplicant la majoria dels coneixements audiovisuals adquirits durant el treball. D’aquesta manera, vaig poder comparar la part teòrica i la part pràctica, de tal manera que, creant la Videodansa, vaig interioritzar tota la teoria del treball.

This entry was posted in 2014, Escola Meritxell and tagged , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.