Thanks Bruce

AUTORA: Mariona Bonareu Mora CENTRE: escola Meritxell TUTOR: Àngel Seral TIPOLOGIA: Documental

TREBALL-Thanks Bruce

PUNT DE PARTIDA: Volia fer el treball sobre Bruce Springsteen des d’un punt de vista personal perquè desde ben petita ha estat un referent familiar. No he pretès fer un treball bibliogràfic, sinó que m’ha interessat l’actitud del Boss vers temes concrets sobre política, i societat i valors personals.

PROCÉS: La imatge i el so han d’estar presents quan es parla de Bruce, per tant vaig decidir que el treball tingués dos parts: la teòrica i la pràctica, en la qual amb música i imatges podia abordar els temes que m’interessaven. El format reportatge musical em va ser útil per aquest fi.

RESULTAT/CONCLUSIONS: Gràcies a aquest treball he pogut conèixer aspectes que no sabia sobre Bruce, però principalment volia donar-li les gràcies per tots els valors que m’ha trasmès. També, m’he pogut familiaritzar amb el programa Final Cut a l’hora del muntatge.

This entry was posted in 2014, Escola Meritxell and tagged , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.