The comparison between chinese feudal and modern women

AUTORA: Xiaodan Ye CENTRE: INS Thos i Codina TUTORA: Maria Cano Fernández TIPOLOGIA: Comparatiu

TREBALL-Comparison between Chinese …

PUNT DE TROBADA: L’objectiu principal del meu treball és difondre diferents aspectes de la cultura xinesa a Catalunya. Concretament, el treball investiga el grau d’igualtat de les dones xineses respecte als homes i pretén acabar amb l’estereotip que les dones xineses són molt obedients.
En aquest treball es comparen dos moments molt diferents de la història de les dones a la Xina. D’una banda, la dona al segle XVII, quan reganava la dinastia Qing i les dones vivien sotmeses a un règim feudal, i d’altra, el moment actual, caracteritzat per l’obertura de la Xina a les influències occidentals. També s’han analitzat les diferències actuals entre les zones rurals i les urbanes.

PROCÉS: El treball està dividit en tres parts: en primer lloc, hi ha la recerca d’informació sobre la situació de les dones en la societat feudal durant la dinastia Qing. A continuació, aquesta informació es contrasta amb la situació de les dones en la societat actual de la Xina. I finalment, s’extreuen unes conclusions basades en aquesta recerca. Per recollir informació vaig viatjar a la Xina. Les meves fonts són entrevistes, recerques bibliogràfiques i enquestes a ciutadans i ciutadanes de l’àmbit urbà i rural de la Xina.

RESULTATS/CONCLUSIONS: A la Xina actual encara s’ha de treballar molt per aconseguir una certa igualtat entre les dones i els homes. A la major part de la Xina s’estan aconseguint millores importants, com ara la igualtat salarial, malgrat que a les zones rurals encara perdura el pensament tradicional de Confuci, que proclamava que els homes eren els que havien de dominar en tots els àmbits.

This entry was posted in 2014, INS Thos i Codina and tagged , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.