La vinyeta: una opinió que il·lustra la realitat

AUTORA: Maria Monteis Paradell CENTRE: Col·legi salesià Sant Antoni de Pàdua TUTORA: Núria Costa Gallego TIPOLOGIA: Analític

Treball_La_Vinyeta

Annex_La_Vinyeta

PUNT DE PARTIDA: Demostrar que les vinyetes publicades als diaris no són un simple entreteniment sinó que són un gènere periodístic més. Es vol mostrar la seva complexitat d’elaboració i sobretot veure el significat de cada element que en forma part per afirmar o desmentir que sigui un gènere periodístic.

PROCÉS: La temporalitat de l’anàlisi ha estat de tres mesos i s’han treballat les vinyetes de Miquel Ferreres, dibuixant del Periódico. S’ha analitzat cada vinyeta tant pel que fa a la simbologia del dibuix com el text escrit que sol aparèixer en cadascuna d’elles utilitzant com a metodologia de treball la iconografia i la iconologia. Prèviament a això va ser necessari investigar sobre la història dels dibuixos dins de la premsa escrita per tal de veure’n els orígens, l’evolució fins als nostres dies i la varietat de modalitats.

RESULTATS/CONCLUSIONS: La conclusió a la qual s’ha arribar és que la vinyeta es pot considerar com a un gènere periodístic més. A través de l’anàlisi formal i dels continguts treballats en cada vinyeta, s’han pogut observar diversos recursos gràfics que li donen sentit i significat, com per exemple: el color, la caricatura… Tot un seguit de recursos que han permès determinar un llenguatge periodístic diferent amb llenguatge propi, basat en la imatge i per tant és un gènere peculiar i diferent als altres.

This entry was posted in 2014, Col·legi salesià and tagged , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.