Learning english through songs

AUTOR: Jihan El Mzouri CENTRE: INS Miquel Biada TUTORA: Marta Vidal TIPOLOGIA: Explicatiu

TREBALL-Learning English Trough Songs

PUNT DE PARTIDA: El treball es basa en una investigació sobre la utilització de lletres de cançons i música com a eina per aprendre la llengua anglesa. L’objectiu del treball és afirmar que aquest mètode es efectiu a l’hora d’aprendre un nou idioma i aporta més beneficis a l’alumne que el mètode tradicional. Els interrogants principals que es plantegen al treball són, en primer lloc, la relació existent entre la música i el llenguatge. En segon lloc, la problemàtica general que es troben els alumnes espanyols a l’hora d’aprendre anglès i la manera en la que el mètode que es planteja pot ajudar i per últim, la manera d’utilitzar aquest mètode de manera efectiva i regular a les escoles. 

PROCÉS: Recerca general per Internet i articles pel que fa la part teòrica. Prova realitzada a 11 alumnes de 3er ESO i la creació de dos “Workbooks” de dos nivells diferents utilitzant el mètode pel que fa la part pràctica.

RESULTATS/CONCLUSIONS: El treball conclou definitivament de la manera esperada. Es mostra una estricta relació entre la música i el llenguatge, fet que juntament amb les dades recollides ens permet afirmar els beneficis que presenta el mètode sobre l’aprenentatge dels alumnes d’un nou idioma en comparació amb el mètode utilitzat tradicionalment.

This entry was posted in 2014, INS Damià Campeny and tagged , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.