Memòria història de l’Escola d’Arts i Oficis de Mataró

AUTORA Alba Egea Ramon
CENTRE INS Miquel Biada
TUTORA Fàtima Prat
SÍNTESI Al 1886 es creà l’ Escola d’Arts i Oficis de Mataró amb l’objectiu formar professionalment i culturalment els joves obrers de la nostra ciutat, en un context on els obrers tenien poques oportunitats d’accedir a la formació. Un treball basat en la recerca documental i els testimonis orals, que explica la fundació, el funcionament, els alumnes, els professors, l’edifici i la fi d’aquest establiment; emfatitzant en la repercussió que va tenir a nivell local i amb l’objectiu de fer memòria als ciutadans d’una institució que va caure en l’oblit.

Escola Arts i Oficis, d’A.Egea

This entry was posted in 2012, INS Miquel Biada and tagged , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.