La dona a l’època contemporània: La II República

AUTORA Claudia Gallardo Agudo
CENTRE INS Pla d’en Boet
TUTORA Mila Domeque
SÍNTESI El meu treball de recerca tracta sobre la situació de la dona durant la II República Espanyola. Al treball també estudio i analitzo les èpoques posteriors i anteriors a la República, la dictadura de Primo de Rivera i la dictadura franquista. Amb l’estudi d’aquests tres períodes diferents, es fa una comparació de la situació de la dona i del paper que tenia dintre de la societat espanyola i catalana. També estudio les associacions de dones que varen sorgir i els personatges més destacats que varen lluitar per gaudir d’uns drets dels quals ara totes podem gaudir.

DonaRepública, de C.Gallardo

This entry was posted in 2012, INS Laia L'arquera and tagged , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.