Entre Eva i Pandora

AUTORA Anna-Maye Badji Mansilla
CENTRE Escoles Freta Mataró
TUTOR Francesc Verdugo
SÍNTESI He centrat el tema del meu treball en la relació establerta entre la ideologia feminista i els canvis que ha patit la moda durant l’últim segle, ja que considero que estudiar la relació existent entre aquests dos conceptes, moda i feminisme, és essencial per comprendre una part important de l’evolució de les dones a Occident.

Eva i Pandora, d’A.Badji

This entry was posted in 2012, Freta Mataró and tagged , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.