“El món clàssic en Harry Potter”, Imma Cruz, Salesians Sant Antoni de Pàdua

AUTORA Imma Cruz Párraga

CENTRE Salesians Sant Antoni de Pàdua

TUTOR Joan Pedrola

SÍNTESI El treball tracta del que més m’agrada, la literatura. Els objectius principals eren trobar les referències clàssiques de la saga de Harry Potter: les fonts grecollatines de les quals beu l’autora, la presència mitològica, l’ús que fa de la llengua llatina, la condició heroica del protagonista i possibles paral·lelismes literaris. Es van analitzar tant el bestiari mític i màgic, com escenaris d’ambdós mons, i també els antropònims, els conjurs i les pòcimes. Posteriorment, es van establir una sèrie d’analogies dels tres principals personatges: Harry, Ron i Hermione amb la triada clàssica: Orestes, Pílades i Electra. Una altra comparació va ser la guerra de Troia amb la de Hogwarts, insistint en el combat individual d’ Aquil·les i Hèctor i de Harry i Voldemort. Per acabar, es fa referència al tema de l’arquitrama, una sèrie d’arquetips literaris de què s’ha valgut l’autora per construir el seu protagonista i l’acció de la seva aventura, és a dir, una mena de pautes que un personatge ha de seguir per tal d’esdevenir un heroi tradicional. Finalment, es dóna resposta a les preguntes determinades pels objectius indicats al principi del treball.

El món clàssic en Harry Potter_Imma Cruz

This entry was posted in 2011, Col·legi salesià and tagged , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.