“L’art del cinema. Procés de realització d’una pel·lícula” Clara Esparrach, Maristes Valldemia

AUTORA Clara Esparrach Grau

CENTRE Maristes Valldemia

TUTOR Jordi Vadell

SÍNTESI L’objectiu del treball és analitzar a fons el procés de l’elaboració d’un film (des de la idea i la preproducció, passant per la mateixa producció fins arribar a la postproducció i la seva posterior projecció en sales). Pel que fa a la part pràctica d’aquest treball, hem creat un curtmetratge seguint tots els passos explicats prèviament en la part teòrica (des de l’escriptura del guió literari i el guió tècnic, l’storyboard, l’estudi de les localitzacions i pressupost, el rodatge, el muntatge…).

L’art del cinema

This entry was posted in 2010, Maristes Valldemia and tagged , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.