Relació entre l’augment de la dificultat acadèmica i l’abandonament esportiu

AUTOR: Quim Fernández Garcia

CENTRE: Escoles Freta Mataró

TUTORA: Lara Carapeto Pacheco

TIPOLOGIA: Comparatiu

ABSTRACT:

Aquest treball parteix del meu interès pels esports i l’educació. S’ha investigat si existeix una relació entre l’augment de la dificultat acadèmica i l’abandonament esportiu. Per investigar-ho s’ha creat un Google Forms que s’ha enviat a adolescents d’entre dotze i divuit anys que visquin a Catalunya. Per obtenir més informació qualitativa també s’ha entrevistat a quatre adolescents: dos nois i dues noies. Un noi fa esport federat i l’altre l’ha deixat i, el mateix passa amb el cas de les noies. Alguns dels resultats que s’han aconseguit a partir d’aquesta recerca són que la relació sí que existeix i, a part, que la manca de temps lliure per fer altres activitats també és un dels motius pel qual la gent deixa de fer esport. En conclusió, s’ha comprovat que els estudis i el temps que requereixen són la causa principal de l’abandonament esportiu i, que la manca de temps lliure també és un motiu important de l’abandonament esportiu en aquestes edats.
Paraules clau: abandonament, esports, estudis, temps lliure, estrès

Treball en pdf

This entry was posted in 2023, Freta Mataró and tagged , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.