Fistro pecador de la pradera

AUTORA: Maria Villares García

CENTRE: INS Thos i Codina

TUTOR: Raúl del Valle Rodríguez

TIPOLOGIA: Analític

ABSTRACT:

Partint del meu interès pel llenguatge i la seva evolució, m’he plantejat conèixer la persistència en la llengua actual dels neologismes introduïts al llenguatge per “Chiquito de la Calzada”.
Per poder portar-ho a terme he realitzat una investigació sociolingüística: he confeccionat un qüestionari, les respostes del qual, mostren com perviuen avui dia els seus neologismes a la societat i quin futur els depara. Jo partia de la hipòtesi següent: no posava en dubte que la majoria d’individus que superessin els trenta-cinc anys d’edat, en sentir algun dels neologismes que el susdit emprava, no sols els sonaria, sinó que, a més, coneixerien la seva procedència. D’altra banda, sospitava que la major part d’individus que estiguessin per sota d’aquesta edat no coneixerien la figura de “Chiquito de la Calçada”. Així mateix, el que pretenia esbrinar, era si, encara que no sabessin de l’existència d’aquest personatge, els sonaven o eren coneixedors d’alguns dels seus neologismes, ja que això suposaria que la petjada que ha deixat “Chiquito” en el llenguatge ha estat tan majúscula, que encara que es continuïn emprant les seves expressions, a poc a poc es va deixant de banda el seu origen.
Amb aquesta investigació s’ha pogut veure que, encara avui dia, les construccions de “Chiquito de la Calzada” estan molt presents en la parla dels espanyols. Això no obstant, efectivament, cada cop es va descurant més del seu origen, però, tot i desconèixer l’autor de les expressions, la gent més jove també en fa ús d’aquest repertori lèxic. En estar tan ben integrades, segurament, prevaldran a la nostra llengua un període prolongat de temps.

This entry was posted in 2023, INS Thos i Codina and tagged , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.