Lucia Berlin: Identitat, experiència i ficció

AUTORA: Judit Robles Vicent

CENTRE: Escola Pia

TUTORA: Eva Garcia Solé

TIPOLOGIA: Analític

PUNT DE PARTIDA: Esbrinar, a través d’una anàlisi formal de la novel·la “Manual per a dones de fer feines” la influència de la vida de l’autora en la seva obra. Endinsar-se en l’estudi del gènere literari de l’autoficció, tot relacionant-lo amb aquesta novel·la. Finalment, verificar el poc coneixement que la joventut catalana té sobre aquesta escriptora americana i la seva obra.

PROCÉS DE TREBALL: La recollida de dades s’ha fet, fonamentalment, a partir de la lectura bibliogràfica específica sobre el gènere literari a tractar, de l’anàlisi exhaustiva del llibre “Manual per a dones de fer feines”. Com a material de suport, s’ha fet una entrevista a l’agent literària de Lucia Berlin, Katherine Fausset, i una enquesta que van respondre més d’un centenar de persones joves.

RESULTATS/CONCLUSIONS: L’obra de Lucia Berlin, efectivament, es pot catalogar dins del gènere de l’autoficció. És possible una lectura dels relats de “Manual per a dones de fer feines” en clau autobiogràfica: un coneixement de la vida d’aquesta escriptora resulta clarificador per entendre la seva obra. Finalment, tot i l’èxit editorial d’aquest llibre, la gran majoria de joves no el coneix.

MEMÒRIA en pdf.

Annex

This entry was posted in 2022, Escola Pia and tagged , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.