Wêst-Uniön: Procés de creació d’una marca d’streetwear

AUTOR: Pol Samsó

CENTRE: Escola Pia

TUTORA: Núria Alberch Roca

TIPOLOGIA: Creatiu

PUNT DE PARTIDA: El meu punt de partida en aquest projecte va ser la moda urbana. Volia informar-me sobre aquest estil de roba i demostrar que és molt més que una simple moda. Amb aquest projecte vaig voler desenvolupar un pla de negocis per a la posada en marxa d’una empresa comercialitzadora de roba urbana a partir de 3 punts: estudi de mercat (oferta i demanda) per determinar quins són els objectius i les peces de roba més adients a vendre, l’organització de l’empresa per a la posada en marxa, i estudiar el comportament que tindria l’empresa per a determinar si és rentable o no. A més, vaig voler prendre com a referència el sub-estil de la moda urbana “aesthetic” a l’hora d’enfocar la meva marca, i combinar-lo amb trets distintius que recuperessin l’essència de l’origen de la moda urbana.

PROCÉS DE TREBALL: El meu projecte es divideix en tres apartats: part teòrica, part empresarial i part creativa. En primer lloc vaig fer una àmplia recerca d’informació sobre la moda urbana, abraçant tots els apartats que aquest tema permet. Un cop adquirits els coneixements vaig definir l’empresa, realitzar un estudi de mercat i finalment un estudi financer. Per últim, vaig dur a terme el procés creatiu de la marca, on vaig determinar el nom de la mateixa, dissenyar el logo, els dissenys dels productes i finalment la pàgina web.

RESULTATS/CONCLUSIONS: He arribat a la conclusió de que és possible crear una empresa exitosa a partir de la comercialització de productes de roba urbana enfocades a l’estil aesthetic a Espanya. Per altra banda, el procés creatiu que ha hagut darrere de la imatge corporativa de la marca, cada peça de roba i la pàgina web ha estat molt extens, tenint en compte els resultats concrets que volia obtenir, l’estètica que li volia donar, i el missatge que volia que transmetre. Per a això, vaig haver de buscar moltes referències i fonts d’inspiració, i traslladar-les al que jo volia fer, enfocat a l’estil que jo li volia donar.

MEMÒRIA en pdf

This entry was posted in 2022, Escola Pia and tagged , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.