“Pedagogia dels ritmes musicals” Teresa Ortega, INS Josep Puig i Cadafalch

AUTORA Teresa Ortega

CENTRE IES Josep Puig i Cadafalch

TUTOR José María Gutiérrez

SÍNTESI Treball sobre la metodologia i el seu ús dins la música. El treball té una part de recerca teòrica i una de pràctica amb enquestes i treball de camp per arribar a la hipòtesi d’origen que es confirma. L’aplicació de les distintes unitats didàctiques i la seva pràctica seguint un determinat mètode confirmen doncs aquesta importància per la pedagogia musical.

pedagogia dels ritmes, de Teresa Ortega

This entry was posted in 2010, INS Puig i Cadafalch and tagged , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.