Le Parallélisme entre l’exil républicain et l’actuel

AUTORA: Lydia Cabeza Deu

CENTRE: INS LLICÀ D’AMUNT

TUTORA: Núria Solé

TIPOLOGIA: comparatiu

memòria en PDF

PUNT DE PARTIDA. En primer lloc he fet un anàlisi extern respecte a la guerra civil espanyola i síria, però sobretot basant-me en les conseqüències internes, el que queda a la memòria d’aquestes persones. És a dir, la situació d’exili.
L’objectiu era principalment donar importància a mirar endarrere per poder comprendre el present i actuar en conseqüència per millorar les generacions futures, que aquestes circumstàncies deixin de repetir-se constantment.
El meu treball ha donat resposta a dues hipòtesis. La primera era observar si les situacions d’exili es repeteixen al llarg de la historia i si actuem en conseqüència o no. I la segona veure si el món coneix les repercussions de l’exili perquè s’ha de mostrar els refugiats sense rostre, la humanitat som en l’obligació de revelar de que fugen.

PROCÉS. La primera línia de recerca és la guerra civil espanyola. D’aquest període he destacat la Maternitat d’Elna ja que va ser una illa de pau en un oceà de destrucció i Elisabeth Eidenbenz va salvar molts malgrat els impediments i les males condicions. Els referents de la guerra civil espanyola han estat Assumpta Montellà amb el seu llibre i Montserrat Garriga on els seus testimonis han estat fonamentals. La segona línia d’investigació és la guerra civil síria actual. M’he basat en l’ONG Pro-Activa Open Arms per aquest període. Els vaig trobar a traves d’una citació de l’Assumpta al seu bloc on feia referencia a que hi ha moltes Elisabeth’s solidaries ara. Aquesta ONG em va concedir una entrevista i vaig poder veure el treball que realitzen i que m’expliquessin les vivències.

RESULTATS. Un cop acabat aquest treball m’he adonat que en el món malauradament les persones no tenen les mateixes oportunitats i que la igualtat no és un principi fonamental perquè sovint el problema ve del racisme i la xenofòbia. La societat no ha avançat ni en els aspectes morals ni ètics i és per això que aquest treball és un paral·lelisme perquè les errades es repeteixen sempre. Malgrat la distancia temporal d’aquestes dues èpoques diferents, tenen resultats en comú. Però la societat és conscient del que passa a l’actualitat i això és molt important per poder arribar a canviar el futur.

This entry was posted in 2017, INS Lliçà d'Amunt and tagged , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.