“Una infantesa a Mataró abans de la guerra”, Roser Mitjans, INS Alexandre Satorras

AUTORA Roser Mitjans Soler

CENTRE IES Alexandre Satorras

TUTOR Josep Illa

SÍNTESI A partir d’unes llargues converses amb el seu avi, la Roser reconstrueix la vida quotidiana d’un nen, i després noi, des de la Dictadura de Primo de Rivera fins a la fi de la Guerra Civil. El Mataró dels anys 20 i 30 del segle passat és el decorat d’una vida que reflecteix les contradiccions i conflictes d’aquella societat.

Una infantesa en el Mataró d’abans de la guerra_Roser Mitjans

This entry was posted in 2011, INS Alex. Satorras and tagged , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.