“Pèl-rojos, una història familiar”, Clara Francesch, INS Alexandre Satorras

AUTORA Clara Francesch Roher

CENTRE INS Alexandre Satorras

TUTOR Josep Illa

SÍNTESI La història dels fills dels vençuts és el que reflecteix el treball “ pèl-rojos “. Fins a quin punt la derrota és només militar, política, cultural… també és una derrota de la vida privada, dels principis, del veïnatge. Però també obre les portes de la solidaritat.

 

This entry was posted in 2011, INS Alex. Satorras and tagged , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.