Responent a la crida

AUTOR: Joan Braun Arañó

CENTRE: Maristes Valldemia

TUTOR: Albert Cocera Vera

TIPOLOGIA: creatiu

memòria en PDF

PUNT DE PARTIDA: El viatge de l’heroi a partir de les bases de Joseph Campbell i Christopher Vogler. El treball explica els passos descrits pels dos escritors anteriorment que es suposa que segueixen tots els herois:                                                                                      – És possible que les històries mitològiques segueixin els passos de l’heroi de la mateixa manera que les històries de ficció actuals.                                                                                          – Un antiheroi pot convertir-se en heroi.                                                                                            – Un heroi pot convertir-se en un antiheroi.

PROCÉS:                                                                                                                                             part teòrica: Què és un heroi? Els passos de l’heroi de Campbell. Els passos de l’heroi de Vogler. Què és un antiheroi?  Què és un superheroi?                                                                part pràctica: Anàlisis dels herois de Vogler. Anàlisis dels herois de Campbell. Anàlisis d’antiherois.

RESULTATS: Els resultats han estat molt positius perquè he estat capaç de corroborar o refutar les hipòtesis que m’havia plantejat amb facilitat. A més a més mentre realitzava el treball me n’han sorgit d’altres com si per exemple hi ha un rerefons cristològic en algun dels viatges que he analitzat. Finalment, concloc que cal que la gent conegui què és el viatge de l’heroi perquè és una manera molt diferent de veure les històries que hem sentit des que érem petits.

This entry was posted in 2017, Maristes Valldemia and tagged , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.