Projecte Laietana

PUNT de PARTIDA: La principal hipòtesi del nostre treball ha estat analitzar si seria una viable una hipotètica ampliació del parc empresarial del TecnoCampus en un edifici en desús de la ciutat (antiga seu de Caixa Laietana al Pla d’en Boet)

PROCÉS de TREBALL: Aquest treball ha constat de diverses fases:
– Entrevista amb algunes empreses del TecnoCampus per a conèixer les seves demandes i valoracions
– Visita a altres equipaments on es desenvolupa un model semblant al TecnoCampus
– Anàlisi de dades i entrevista amb responsables del TecnoCampus i l’Ajuntament per a conèixer la demanda existent.
– Creació de la proposta de serveis, ampliada amb les demandes de les empreses
– Creació de la proposta d’ampliació en el nou edifici.

RESULTATS/CONCLUSIONS: El resultat del nostre treball ha estat la redacció de l’hipotètic projecte d’ampliació. D’alra banda, la principal conclusió és que seria viable ampliar les instal·lacions, al cap d’uns quants anys i seguint la tendència d’entrada d’empreses que hi hagut al TecnoCampus des de la inauguració de la seva seu al 2010.

This entry was posted in 2020, Escola Pia and tagged , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.