Fiat iustitia! Estudi del cas de la talidomida i possible resolució sota el sistema legal del Common Law

PUNT de PARTIDA: El punt de partida del treball, va ser veure fins a quin punt el que ens mostra la sèrie nord-americana Suits, s’assembla a la realitat legal del nostre país. Aquest interrogant i el desig de trobar en el dret el meu camí és el que van motivar el treball de recerca. La idea principal, doncs, era comparar un cas real espanyol i comparar-lo amb la seva resolució als Estats Units. Vaig decidir escollir el cas de la talidomida, ja que malgrat ser un cas de fa més de 50 anys, els afectats espanyols encara no han rebut cap indemnització; mentre en altres països veïns la farmacèutica sí que els ha recompensat econòmicament.

PROCÉS de TREBALL: En el treball de recerca es fa un primer estudi del cas de la Talidomida des de la seva comercialització i distribució fins als primers casos d’afectats. Posteriorment, s’analitzen les sentències dictaminades a Espanya des del Jutjat de Primera Instància fins al Tribunal de Drets Humans. Per acabar, es fa un estudi del dret de danys nord-americà a partir de la sèrie Suits i com a culminació es planteja la possible resolució del cas sota el sistema legal dels Estats Units.

RESULTATS/CONCLUSIONS: Per començar, dir que després d’aquesta investigació, en el cas de la Talidomida, la justícia nord-americana s’hauria posicionat al costat de les víctimes. Podem concloure, que els Estats Units, país conegut per portar la bandera del capitalisme, poseeixen un dret de danys molt ben preparat que hauria ofert una major protecció a les víctimes, no com va passar a Espanya. Podem dir, doncs, que aquest treball també posa de manifest que la justícia no és absoluta i perfecta i no sempre va de la mà de l’ètica.

This entry was posted in 2020, Maristes Valldemia and tagged , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.