DNI: Vulnerats i exclosos

PUNT de PARTIDA: La investigació pretén conèixer els motius que inciten a menors a migrar il·legalment i, al mateix temps, analitzar la normativa i codi d’actuació que se’ls aplica un cop són identificats. L’ anàlisi sociològic d’aquest fenomen desemboca en una sessió didàctica realitzada en un centre de secundària. L´objectiu consisteix en donar a conèixer i sensibilitzar altres menors sobre aquesta crua realitat present en la nostra societat.

PROCÉS de TREBALL: Aquest estudi, realitzat mitjançant l’anàlisi de manuals especialitzats i entrevistes a professionals del tema i a algun menor, mostra que es tracta d’una realitat que ha anat augmentant des de la seva aparició a finals de la dècada dels noranta.

RESULTATS/CONCLUSIONS: En aquest treball s’extreuen dos grups de resultats. D’una banda, que la majoria d’ells procedeixen del Marroc i que la realitat trobada és antagònica a la somiada, fet que els provoca un important impacte emocional generant frustració, desconfiança i marginació. D´altra banda, la societat receptora es mostra recelosa davant d’aquest col·lectiu, ja que els relaciona amb la delinqüència i la violència.

This entry was posted in 2020, Col·legi salesià and tagged , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.