Treballem el feminisme dins les aules.

PUNT de PARTIDA: El meu treball de recerca neix per dues raons, una perquè en un futur vull ser mestra i crec que els mètodes de l’ensenyament són un punt àlgid en l’educació dels infants, i l’altre és treballar el feminisme en les aules, ja que hi ha una desigualtat social, política i econòmica entre el gènere masculí i el gènere femení. Algunes de les preguntes que se’m van plantejar van ser les següents: Hi ha hagut canvis respecte la nostra educació amb la dels nostres pares i mares? Encara hi ha prejudicis cap a la dona? Trobem estereotips en el nostre dia a dia?
L’objectiu principal era informar-me més sobre el tem del feminisme i a partir d’allà, crear dinàmiques per porta-les a terme dins de les aules.

PROCÉS de TREBALL: Primer de tot, em vaig informar bé sobre el feminisme, les seves etapes, els personatges que es destaquen durant la història i tot el que engloba aquest tema, com ara el masclisme, el patriarcat, els models familiars … Després vaig centrar-me en l’ensenyament, i vaig buscar informació sobre la història, el mètode de Catalunya… Més tard, vaig crear la pràctica, i vaig fer entrevistes i enquestes per reforçar la part metodològica, ja que la part principal van ser les dinàmiques que vaig fer adequades a cada etapa de l’educació. I per acabar, vaig obtenir els resultats i vaig escriure un informe metacognitiu amb les conclusions que havia tret del treball.

RESULTATS/CONCLUSIONS: De les enquestes, la majoria de persones que van respondre tenien entre 51 i 60 anys, el 8-76,6% es consideraven feministes i un 89.9% creien que seria bo implantar el feminisme dins les escoles. El punt feble, va ser que menys de la meitat sabien la història del moviment i cal destacar que el 60.6% van rebre una educació desigualitària per part de l’escola, la família i/o amics. Amb els resultats de les enquestes em vaig informar d’una manera més profunda en el tema i em van ajudar entendre millor alguns aspectes. Amb les dinàmiques, vaig poder fer d’una manera simultània el que serien unes activitats per un grup classe, tot i que m’hagués agradat dur-les a terme en una aula, cosa que no vaig poder per falta de temps.

This entry was posted in 2020, Freta Mataró and tagged , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.