Sense llar al barri del Raval (Barcelona)

PUNT de PARTIDA: Veure com han arribat a quedar-se sense llar, de quina manera, amb quina freqüència, qui i com ajuda a aquests habitants del barri del Raval, i amb això, saber com se senten emocionalment. Aquests són alguns dels objectius de què tracta aquest treball. Algunes de les hipòtesis inicials han estat les següents: La gran majoria de casos sense llar (al Raval) es donen per problemes econòmics arran de la crisi del 2007, i una altra causa, però en menor freqüència, és degut a les addiccions o per les discapacitats. El Raval és un dels barris amb més gent sense llar de Barcelona perquè majoritàriament és en aquest barri on es troben tots els centres d’ajudes.

PROCÉS de TREBALL: Aquest treball és un estudi experimental, perquè majoritàriament és un treball de camp. Combina una part de recerca històrica sobra la història i l’evolució del barri i una part de treball de camp. La recerca històrica permet veure l’evolució del barri al llarg dels segles i la seva composició social actual, és a dir, analitzar les procedències dels seus habitants, els perfils dels sense llar i les ajudes que reben. El treball de camp està elaborat a partir d’una sèrie d’entrevistes a: una treballadora de Càritas diocesana de Barcelona, una treballadora d’Arrels Fundació, i a 3 persones que no tenen un lloc fix per viure, o que en algun moment no l’han tingut.

RESULTATS/CONCLUSIONS: No hi ha una sola causa per arribar a aquesta situació, però s’hi poden establir causes diferents depenent si es tracta d’una dona o d’un home. Les causes dels homes són a causa de les drogodependències, la immigració i l’alcoholisme, mentre que les de les dones són a causa dels trastorns mentals i a la immigració. Hi ha hagut un augment en els últims 10 anys, a causa de la precarietat extrema de l’habitatge i del mercat laboral de la ciutat, cosa que ha causat el sorgiment dels treballadors pobres. A partir dels 31 anys tenim més possibilitats de quedar-nos sense llar. El Raval és el barri on hi ha més sense llar, ja que és on estan gairebé totes les associacions.

This entry was posted in 2020, Freta Mataró and tagged , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.