Stop-motion

PUNT de PARTIDA: La hipòtesi del meu treball de recerca era: “Què s’ha de saber per fer un stop-motion amb titelles?” Em preguntava quins factors intervenien en la creació d’un stop-motion, des de la idea principal fins a la seva realització. Però el meu interès principal era sobre tot el que tingués a veure amb el disseny i la construcció dels personatges, perquè era la part que més em cridava l’atenció. Així doncs, vaig proposar-me recollir tota la informació necessària per invertir-la després en la creació d’un curtmetratge d’stop-motion amb titelles.

PROCÉS de TREBALL: Vaig començar la meva recerca investigant totes les tècniques d’animació, per després centrar-me en la tècnica concreta de l’stop-motion amb titelles: com es dissenyen i construeixen els personatges i els sets, com s’il·luminen, quines càmeres i aplicacions s’utilitzen i, el més important de tot, com es dissenya el moviment de personatges, objectes i elements. La principal informació vaig recopilar-la a través de pàgines web, llibres sobre l’animació, botigues especialitzades i professionals del sector que em van aportar el seu punt de vista. Durant el disseny i la realització del curtmetratge, vaig documentar amb fotografies tot el procés per poder-lo recollir després en el treball amb un últim apartat titulat “El meu curtmetratge”, on es pot veure com vaig posar en pràctica tot el que havia après.

RESULTATS/CONCLUSIONS: El resultat principal del meu treball de recerca ha estat la realització del meu propi curtmetratge d’stop-motion. Entre d’altres coses, he après que l’stop-motion amb titelles és de les tècniques d’animació més laborioses i complicades. En la realització d’una pel·lícula hi intervenen molts professionals: dissenyadors, constructors, il·luminadors, animadors, etc., cada un dels quals és un especialista que aporta el seu ofici amb una objectiu final: crear imatges en moviment amb objectes inanimats. El més important i complicat és fer que aquest moviment sigui orgànic i versemblant.

This entry was posted in 2020, INS Alex. Satorras and tagged , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.