TalentIT: CET per a persones amb Asperger al Maresme

PUNT de PARTIDA: L’objectiu és buscar la manera de facilitar a les persones amb síndrome d’Asperger la inserció social i laboral. He escollit aquest treball perquè el meu germà pateix aquest trastorn i actualment es troba justament a la fase d’integrar-se al món laboral i està tenint certes dificultats. Abans de començar-lo, tinc, per tant, uns coneixements bàsics sobre l’Asperger. A més també, una base d’empresa ja que faig el batxillerat social. La meva recerca tracta de demostrar la viabilitat d’un centre especial de treball per a persones Asperger al Maresme.

PROCÉS de TREBALL: Per fer-ho, primer avaluo i investigo la població amb Asperger, concretament la de la comarca del Maresme. Així mateix, analitzo la viabilitat d’una empresa que s’encarregui d’ajudar-los en tots els aspectes necessaris i alhora que potenciï totes les qualitats bones que poden aportar a la nostra societat. Per això, elaboro en el present treball un pla d’empresa en el que estudio la viabilitat de l’empresa perquè també pugui fer-ne un negoci que generi beneficis.

RESULTATS/CONCLUSIONS: La Síndrome d’Asperger és poc coneguda, ja que si ho fos, les persones amb Asperger no trobarien tantes dificultats en la seva inserció laboral ja que tenen capacitats com les té qualsevol altra. És important poder dur a bon port una iniciativa d’inserció laboral de persones amb la Síndrome d’Asperger com la què es proposa. Del pla d’empresa elaborat, es pot concloure que la iniciativa analitzada és viable. Aquesta seria una de les moltes solucions que poden ser dutes a terme per reduir un important problema sociolaboral que existeix, perquè permet a les persones amb Síndrome d’Asperger adquirir seguretat personal i, sobretot, independència i autonomia econòmica.

This entry was posted in 2020, INS Thos i Codina and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.