Mataró diversa. Una aposta per la interculturalitat.

PUNT de PARTIDA: Els meus interrogants inicials eran els següents:
– Quina és la situació actual dels immigrants i els seus fills a la ciutat de Mataró? Quins són els principals problemes que han d’afrontar?
– Quina és la millor eina per donar solució a la gran majoria d’aquests problemes?

PROCÉS de TREBALL: El meu treball es pot dividir en dues grans parts: la primera part ha estat d’anàlisi i cerca profunda d’informació sobre el tema principal de la recerca. La segona part, un exercici pràctic de disseny de polítiques públiques, basat en la realització d’un projecte final propi que dona resposta als problemes detectats en el procés d’investigació.
En la fase inicial d’investigació he definit els problemes que afronten els immigrants i els seus fills a la ciutat de Mataró en base a les entrevistes que vaig realitzar amb experts de Mataró i Barcelona i amb l’alcalde, de la informació extreta de les enquestes que vaig fer als ciutadans de Mataró i de la consulta de projectes d’investigació fets per l’Ajuntament de Mataró i el de Barcelona. Després, per portar a terme la realització de la segona part del treball, he analitzat la feina realitzada per l’Ajuntament de Mataró i el de Barcelona en àmbits d’immigració, convivència i diversitat cultural, he buscat quines són les millors estratègies o propostes per afrontar els problemes de la immigració des de l’administració local d’una ciutat i he dissenyat un Pla Municipal d’Interculturalitat per a la ciutat de Mataró.

RESULTATS/CONCLUSIONS: El primer dels punts ha estat resolt de manera completa i satisfactòria, podem afirmar que hi ha dos principals problemes que les persones migrants i els seus fills han d’afrontar en el seu procés d’adaptació en la societat receptora: un és d’àmbit administratiu-econòmic i l’altre d’àmbit socio-cultural. El segon interrogant del meu treball: “Quina és la millor alternativa per donar solució a aquests problemes?” també ha estat resolt de manera satisfactòria, trobant la interculturalitat com a millor eina per donar resposta a les necessitats dels migrants en el seu procés d’integració sociocultural. M’he centrat en abordar el problema a nivell sociocultural perquè a nivell administratiu-econòmic és més complicat trobar solucions a nivell local ja que moltes de les lleis són aprovades pel govern central de l’estat, com ara la llei d’estrangeria.

This entry was posted in 2020, INS Miquel Biada and tagged , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.